LO & cards

Witajcie! Chcę wam pokazać dzisiaj  kilka zaległych i tych bardziej aktualnych prac, które powstały na wyzwania na blogu Assorti.  Po pierwsze layout na nasze  mapkowe wyzwanie.

Hi everyone! I want to show you today some outstanding and these more recent works, which were created on the Assorti's challenges. First layout is for our sketch challenge. oraz kartka na drugie wyzwanie z mapką :)
This card is for another sketch challenge :)


A tutaj pierwszy etap naszego nowego wyzwania - 'Nasze uczucia'.  Projekt trwa do 14 grudnia i składa się z 7 etapów. Kilka słów o projekcie. Myśleliśmy o tym, co nas łączy. Jesteśmy kreatywnymi ludźmi różnych zawodów, w różnym wieku, różnych narodowości, różnych preferencji politycznych, postaw, przekonań ...
W świecie scrapbookingu  zacierają się te  różnice, liczą się uczucia, które przelewamy na papier.
Miłość, życzliwość, spokój, rodzina, dzieci, uczciwość, zaufanie ... wspólne doświadczenia: inspiracja, radość, smutek, szczęście, wdzięczność ... I o tym właśnie chcemy 'rozmawiać' w tym projekcie.  Pokażcie nam swoje uczucia za pomocą stron albumu czy też art-żurnalu. 

W pierwszym etapie tematem są: miłość/rodzina (warunki: żurnaling + serce) oraz samotność/depresja (warunek żurnaling).  

And here is the first stage of our new challenge - 'Our feelings'. This project continues until December 14 and consists of seven steps. A few words about the project. We thought about what we have in common. We are creative people of different professions, different ages, different nationalities, different political preferences, attitudes, beliefs ... In the world of scrapbooking all of these differences are vanished,  the feelings which we put down on paper are counted. Love, kindness, peace, family, children, honesty, trust ... a common experience: inspiration, joy, sadness, happiness, gratitude ... And that is what we want ... 'talk' in this project. Show us your feelings with the album pages or art-journal.

In the first stage, the theme is love / family (conditions: journaling + heart) and loneliness / depression (condition: journaling).


Moje strony:
Here are my pages:


I na koniec, zapraszam na wyzwanie września - 'Mam pomysł'. W tym wyzwaniu chcieliśmy opowiedzieć o naszych inspiracjach.   Ja zrobiłam dla siebie kartkę motywującą  .... ostatnimi czasy moja wena gdzieś zniknęła :/  Wyciągnęłam z pierwszej szuflady garść rzeczy i w 10 minut zrobiłam kartkę, którą mam teraz ciągle przed oczami ;) 

Finally, I invite you to challenge of  September - 'I have an idea'. In this challenge we wanted to tell you about our inspirations.  I mde a motivating card ... for myself ... my inspiration disappeared somewhere ;) I pulled a few things from the first drawer and  I made a card in five minutes (ok ... in ten ;)). Ideas and materials are everywhere. No need expensive scrapbooking papers and stuff to create cool creations ... I think so;)

Uff, i to wszystko :)  Pozdrawiam serdecznie!
Ok, that's all :) Have a wonderful day! Hugs!

Share:

1 komentarze

Thank you for stopping by :)